“LDD LIMBURG OP DE MARKT TE HASSELT”

Resized_20160412_100224

Op dinsdag 12/04/2016 was LDD Limburg aanwezig op de wekelijkse markt te Hasselt in het kader van de tour van Limburg. Onze flyers met actuele topics en onze lekkere Limburgse wafels waren in een mum van tijd uitgedeeld, we vielen dan ook zeer in de smaak van het enthousiaste  Hasseltse marktpubliek. Op onze website kan u volgen welke Limburgse markten we in de komende  maanden nog zullen bezoeken. Afspraak op een van uw markten!

20160412_08370720160412_095620(Klik op de foto’s voor een betere resolutie)

Share

“LDD PASTA-AVOND 21/05/2016″

ldd_logo_notext_transparent_1463x1200Op zaterdag 21/05/2016 heeft in zaal Malpertuus (achter Eurorent), Vossenbergstraat 56, te 3500 Hasselt (Godsheide) de jaarlijkse Pasta-avond van LDD Limburg plaats.

 

Deuren openen: 18:00 u

Pasta-avond: 19:00 – 21:00 u

 

Spaghetti Bolognaise Volwassene € 9  / Spaghetti Bolognaise voor Kinderen € 7

Pasta Carbonara Volwassene € 9  / Pasta Carbonara voor Kinderen € 7

Vegetarische Pasta Volwassene (met spinazie)  € 9 / Vegetarische Pasta voor Kinderen € 7

 

Inschrijvingen en betalingen dienen vóór 7 mei 2016 te gebeuren via de Voorzitter of Secretaris mits cash betaling of via overschrijving op IBAN nr BE54 1430 9043 2797.

Provinciale Voorzitter LDD: GSM 0475/62 94 26  email: jm_valckeneers@telenet.be

Provinciale Secretaris LDD:  GSM 0473/51 06 37  email:  henri.warnants@telenet.be

Share

“OPRICHTING LEEFBAAR KORTESSEM”

P1020812v.l.n.r. H. Warnants, J.M. Valckeneers en M. Van Asch

Kortessem heeft er een nieuwe politieke partij bij met ‘Leefbaar Kortessem’, de plaatselijke afdeling van LDD Limburg in Kortessem, met als fiere kersverse voorzitter de heer Marc Van Asch.

De Heer Marc Van Asch is een oude bekende van LDD Limburg aangezien hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te Hasselt samen met Fabienne Knuts opkwam op de lijst van Leefbaar Hasselt. Gezien hij thans te Kortessem woonachtig is, vond hij de tijd rijp om Leefbaar Kortessem op te richten  met de volle steun alsook de goedkeuring van onze provinciale voorzitter Jean-Marie Valckeneers alsook de provinciale secretaris Henri Warnants met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018!

LDD Limburg zit dankzij U in de lift en we hopen U dan ook tijdens de ‘Tour van Limburg’ op uw markt te mogen ontmoeten teneinde het Limburg gevoel te versterken en zoveel mogelijk nieuwe lokale afdelingen te inspireren.

Wie zich geroepen voelt mag dan ook gerust contact met ons opnemen teneinde een nieuwe lokale afdeling op te richten.

Jean-Marie Valckeneers, Voorzitter LDD Limburg.

Henri Warnants, Secretaris LDD Limburg.

zie ook Francis Croes, ‘Leefbaar Kortessem’ nieuwe partij in de gemeente, HBVL 04/02/2016,  p.28

Share

“LDD JENEVERWANDELING VAN ZONDAG 21/02/2016″

jenever folder_webOp zondag 21/02/2016 organiseert LDD LIMBURG in samenwerking met LEEFBAAR HASSELT (LDD) een borrelende stadswandeling met gids doorheen het rijke Hasseltse jenever verleden.

De wandeling vertrekt om 13:45 uur aan Het Stadhuis te Hasselt, Groenplein 1 en eindigt in het Hasseltse  jenevermuseum. Onze nationale voorzitter Jean-Marie Dedecker, alsook zijn gemeenteraadsleden van Middelkerke zullen zondag van de partij zijn.

Jean-Marie Dedecker staat overigens weer in het brandpunt van de belangstelling doordat hij de reis van de asielzoekers uit Syrië met Martin Heylen in  “Terug Naar Eigen Land”  voor TV VIER overdeed. De documentaire zal einde deze maand op VIER uitgezonden worden en wordt u warm aanbevolen.

Er zijn tevens nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar mits voorafgaandelijke inschrijving voor 10 februari per mail bij de voorzitter van LDD Limburg, Jean – Marie Valckeneers, mits opgave van uw naam, uw email, uw telefoon en het aantal deelnemende personen. Wie eerst komt eerst maalt!

contactadres voorzitter:          jm_valckeneers@telenet.be          GSM 0475/629426

Share

EEN ENERGIEARME WONING OF GEWOON ENRGIEARM?

Don Quichote

Energie is de laatste tijd fors goedkoper geworden: de olieprijs zakte naar het laagste peil in twaalf jaar en ook de elektriciteit- en gas prijzen volgden de dalende trend van de olieprijzen, doch dit vertaalde zich jammer genoeg niet in een goedkopere energiefactuur daar slechts een miniem deel van de energiekostprijs echt uit elektriciteit of gas bestaat. Het overgrote deel van de factuur bestaat immers uit de distributiekosten van de intercommunales en de belastingen met de ‘Turteltaks’ (1) ‘als de kers op de taart ‘om de debacle van de groene stroomsubsidiëring proberen recht te trekken.

Het aanmoedigen van de groene stroomproductie door gezinnen via ruime subsidies bij de aankoop van zonnepanelen was een idee van de linkse ‘groene’ tandem met Sp.a op kop en Groen achterop. Doch deze en andere energiebesparende subsidies – betere isolatie van de woning, efficiëntere verwarmingsinstallaties – belanden ‘pervers’ genoeg enkel bij hen die genoeg financiële draagkracht hadden en niet bij het volk waarnaar ‘Mozes Crombez’ naar eigen zeggen bij het afdalen van de berg niet geluisterd had! Er is dan ook sprake van een perverse herverdeling van arm naar rijk (2) ten nadele van de ‘arme kiezers’ van Sp.a en Groen!

Temeer één op de vijf Vlaamse huishoudens thans volgens de 5 grootste energieleveranciers worstelt om zijn stroomfactuur nog te kunnen betalen. De energieleveranciers hadden in 2014 nog voor 74 miljoen aan wanbetalers, een bedrag dat in 2015 nog fors zal toenemen (3)!

Bart Delbeke onderzoeker bij het Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen bracht de energiearmoede in kaart . Volgens hem heb je onderaan ‘de sociale piramide’ de mensen met actieve budgetmeters en gezinnen die soms helemaal van stroom of gas afgesloten zijn. Maar er is een veel grotere groep van ‘verborgen energiearmen’ die niet voorkomen in de officiële energiearmoede statistieken omdat ze geen budgetmeter hebben, ze geen wanbetaler zijn, zij zich het eten uit de mond sparen en de verwarming afzetten ofschoon het vriest (4).

Ook bij het OCMW te Gent valt op dat ¾ van de mensen die er komen omdat ze dreigen afgesloten te worden van gas of elektriciteit nieuwe gezichten zijn (5). Het betreft niet alleen de sociale huurders, de alleenstaande vaders of moeders, de uitkerings- of pensioengerechtigden met lage pensioenen of uitkeringen maar thans eveneens mensen uit ‘de middenklasse’ die door echtscheidingen, langdurige ziekte of ontslag getroffen werden.

De kloof tussen energierijken en energiearmen wordt steeds groter volgens Delbeke van OASeS doordat de eerste groep zich langzaam loskoppelt van het net met ‘zonneboilers en passiefwoningen’ (6).

Vlaams Minister Turtelboom (Open-VLD) heeft naar eigen zeggen ‘een energiearmoedeplan’ in de maak waarbij er vooral zal ingezet worden op energie-efficiëntie in de huur en sociale woningmarkt. Het betreft echter een lange termijn oplossing waarvoor veel geld nodig is, hetgeen nu ontbreekt terwijl het nu koud is en het probleem van de steeds groter wordende groep van middenklassers hun probleem niet opgelost wordt.

Het kan nochtans veel simpeler door de groene en sociale correcties die onder de vorm van heffingen en kosten in de energiefactuur doorgerekend worden op de schop te plaatsen, want het is een schande dat door de onbezonnenheid van de Vlaamse regeringspartijen van de vorige en de huidige legislatuur 1/5 van de Vlamingen in het digitale tijdperk nog honger en koude dienen te lijden omwille van pervers dure groene stroom!

Doch ook de federale regering Michel (VLD-MR-CD&V-NVA) deed haar duit in het zakje of liever gezegd haalde de duit uit uw zakje en maakte u energiearmer door op 01/09/2015 de BTW op elektriciteit terug van 6% naar 21 % te verhogen, waardoor u energiefactuur pijlsnel de hoogte in schoot. Deze verhoging van 21 % treft bovendien alle componenten van de elektriciteitsfactuur zoals de energiekosten, de netkosten, de vaste vergoedingen…die aan BTW onderworpen zijn. En ja zo u er nog aan mocht twijfelen, ook dit tarief is van toepassing op zij die gerechtigd zijn op een sociaal tarief of een budgetmeter (7)!

Dat last but not least 77 % van de Vlamingen in het Radio 2 programma de inspecteur hebben onze beleidsmakers laten horen dat ze voor groene stroom niet meer willen betalen (8): “Wie niet horen wil, moet voelen.”

Laat dan ook samen met ons uw stem horen opdat we volgende legislatuur niet tevergeefs tegen te dure windmolens moeten vechten!

Jean-Marie Valckeneers, Voorzitter LDD.
Henri Warnants, Secretaris LDD.

 

(1) (2) Stefaan Michielsen, Perverse herverdeling, De Tijd 23/01/2016, p. 2
(3) Ine Renson & David Adriaen, Energiefactuur steeds vaker onbetaald, De Tijd 23/01/2016, p. 1
(4) (5) Ine Renson, Verzuipen in de energiefactuur, De Tijd 23/01/2016, p. 50
(6) Ine Renson, Verzuipen in de energiefactuur, De Tijd 23/01/2016, p. 51
(7) www.vreg.be, 1 september – verhoging btw op elektriciteit van 6 naar 21 %
(8) Joris Truyts, Vlaming wil niet extra betalen voor groene energie, www.deredactie.be 13/11/2015

Share

WIE HEEFT DIT VERZONNEN?

Roman_collared_slaves_-_Ashmolean_Museum

Een aantal traditionele partijen met de Sp.a op kop stelt dat de verkiezingscampagne al in 2016 begonnen is ofschoon de volgende verkiezingen pas in 2018 (lokale: gemeente en provincie) en 2019 (Federale, Regionale en Europese) plaatshebben, het oude Vlaamse spreekwoord waarschijnlijk indachtig “een verkiezingscampagne vroeg begonnen is half gewonnen”. Doch iedereen weet dat wanneer men oude verschraalde en troebele wijn uit de oude legislatuur in nieuwe zakken doet deze er niet op verbetert, immers slechte wijn blijft slechte wijn en goede wijn behoeft geen krans!

Sp.a voelde de bui al hangen na de verkiezingen van 25 mei 2014 en haar voorzitter John Crombez werd dan ook pas na een hevige faraonische tweestrijd als leider verkozen, om vervolgens gezwind met de staf in de handen als een volleerde Mozes van de berg af te dalen en de rode zee te splijten om het uitverkoren volk naar het beloofde land te (ver)leiden met veel beloftes. Hij moest bij zijn afdaling naar het volk echter bekennen dat hij en andere vooraanstaande politici nagelaten hadden te luisteren naar de niet meer zo slaafse kiezer die hen afstrafte.

Ook oud VLD premier thans Europarlementariër Guy Verhofstadt moet erkennen dat de weg naar het verdrag van Rome (1) via Keulen en Parijs loopt en het volk wanneer politici niet méér naar hen wensen te luisteren hun rechten en vrijheden in eigen hand zullen nemen.

Zelfs de koorknaap of die nu uit Leopoldsburg of Hasselt komt weet ook dat in Bijbelse bewoordingen gezegd wordt dat de kruik zolang te water gaat tot ze barst.

De banken met de oud-gouverneur van de NBB (2) op kop adviseren thans de regering om de fiscale vrijstelling op het spaarboekje voor een bedrag van € 1.880 af te schaffen omdat “het spaarboekje volgens hen de oorzaak zou zijn van een structurele zwakheid van de financiële sector”.

Echter u en ik zijn nog niet vergeten dat we als belastingbetaler deze banken (KBC, Dexia, Fortis) hebben dienen te redden van de ondergang. Blijkbaar denken zij dat we dit al vergeten zijn! Professor economie van de London School of Economics Paul De Grauwe merkt in zijn boek “De Limieten van de Markt” dan ook terecht op dat de overheid en bepaalde politici niet steeds in het algemeen belang werken. Zo wordt de politiek overspoeld door lobbyisten die steeds belangen van kleine groepen verdedigen en de kosten willen uitsmeren over een grote groep, meestal de belastingbetaler. Om dit tegen te gaan is er een cultuur nodig van de ‘rule of law’, waarin geen regels worden gemaakt op maat van de klant of de lobbyist, maar waar elkeen op gelijke voet behandeld wordt en zich te houden heeft aan de wet.

Het is dan ook geen goed idee van huidig minister van Financiën Johan van Overtveldt (NVA) om zich te laten adviseren door voornoemde groep experten (sic) die uit bankiers bestaat. Hopelijk heeft de Minister dan ook het fatsoen om naar de belastingbetaler i.p.v. de lobbyisten te luisteren!

Op de argumenten van de bankiers antwoordt Luc Nijs (3) onder meer door te stellen dat teveel spaargeld geen risico inhoudt bij een rentestijging omdat de marktrente niet zo snel stijgt, zeker als we naar de ambities van ECB-voorzitter Mario Draghi luisteren, bovendien halen de banken het grootste deel van hun inkomen uit het beheer van vermogen en dat zo je lange termijnbeleggingen wil promoten (waarvan de rente ook te laag is) i.p.v. spaardeposito’s je deze van roerende voorheffing dient vrij te stellen. Dat teveel deposito’s naar het buitenland vloeien is ook onjuist daar het merendeel sowieso naar hypotheken gaat doch niet naar bedrijfs– of consumentenleningen gaat.

Een laatste argument dat de bankiers in hun ‘zogenaamd onafhankelijk advies’ opzettelijk vergeten, is uiteraard dat hoge spaartegoeden altijd een buffer zijn geweest voor de schatkist en dat de ratingbureaus zoals Moody’s herhaaldelijk als argument hebben gebruikt om niet tot de verlaging van de kredietwaardigheid van ons land te dienen over te gaan!

De roep van NVA om te besparen op de administratievergoedingen van vakbonden en ziekenfondsen kan evenmin bijgetreden worden daar België met iets meer dan 3 % voor deze administratieve vergoedingen het beter doet dan Duitsland met 3,9 %, Frankrijk met 4 % en Nederland  met 5 %, doch iets minder goed dan Zweden met 1,88 % en zo we deze kosten zouden kunnen terugdringen zoals in Zweden, maar iets meer dan € 700 miljoen zouden kunnen besparen (4). Doch hier ligt het probleem niet dat NVA wil aankaarten, het ware probleem waarop NVA immers doelt is de macht van de vakbonden die zij breken wil, ofschoon zij hierbij voorbijgaat aan de maatschappelijke realiteit dat 70 % van de beroepsbevolking of 3,4 miljoen Belgen gesyndiceerden en kiesgerechtigden zijn!

De vakbonden zijn dan ook een maatschappelijke realiteit waarmee er op een constructieve manier rekening dient gehouden te worden.

Bovendien zijn de mutualiteiten met de digitalisering van hun uitbetalingsdiensten bezig, zodat terugbetalingen tegen 2018 elektronisch zullen verlopen en vanaf dan de dokter via zijn pc het doktersbriefje kan doorsturen naar de mutualiteit of de apotheker.

Waar er nog bespaard kan worden is op de werking van de overheid, met al haar bevoegdheidsniveaus. Zo kunnen de provincies en de senaat afgeschaft worden wat tot op heden nog niet gebeurde daar het een vangnet vormt voor gebuisde politici en kunnen subsidies voor bedrijven ook afgeschaft worden want in geen enkel ander land vloeit er jaarlijks € 3 miljard naar de spoorwegen (5). Ondanks die 3 miljard is er echter geen geld voor een nieuw station in Hasselt en/of een Noord-Zuid treinverbinding in Limburg.

Aan de pensioenen mag er evenmin nog geraakt worden daar die in België met 10,7 % van het BBP, lager liggen dan in Duitsland met 11 % van het BBP en Frankrijk met 15,1 % van het BBP (6).

Ook de Hasseltse burgemeester en schepenen spiegelen zich aan farao Mitterrand zijn ‘Louvre piramide’ door een zeer duur ‘spiegelpaleis’ te bouwen van € 53,7 miljoen ondanks het feit dat de niet meer zo slaafse kiezer zwaar moet besparen en extra belast wordt, dat het stadhuis zelfs nog duurder is dan het nieuwe Hasseltse station met spoorlijnen ten bedrage van € 42 miljoen dat er tot op heden niet gekomen is daar bij de andere Limburgse partijen het Limburg gevoel totaal afwezig is.

Gelukkig gaat het Spartacus project (tram Hasselt-Maastricht) – ironisch genoemd naar de leider van een slavenopstand – niet door, doch werd er reeds naar hartenlust onteigend in verschillende Limburgse gemeenten en werden er reeds bouwwerken uitgevoerd zonder dat men zeker was van de goede afloop van deze zaak door hardhorige politici die niet naar de wakkere belastingbetaler wilden luisteren. Nog meer geld dat over de balk gegooid werd in tijden van besparingen die ons worden opgelegd door zij die niet willen luisteren!

Net als Spartacus en Mozes nodig ik u dan ook uit om u van uw ketens te bevrijden en samen met ons in de toekomst van een glas echte nieuwe klare wijn te genieten!

Jean-Marie Valckeneers, Voorzitter LDD
Henri Warnants, Secretaris LDD.

(1) Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ook wel Verdrag van Rome, was een verdrag in 1957 waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van de Europese Unie. De zes landen die het verdrag sloten waren België, Nederland, Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië.
(2) Nationale Bank van België
(3) Luc Nijs, CEO investeringsmaatschappij Talitha Group, De Tijd, 15/01/16, p. 10
(4) Jasper D’Hoore, Waarom is het ziekenfonds geen app?, De Tijd 20/01/16, p. 7
(5) Jasper D’Hoore en Pieter Blomme, Is onze sociale zekerheid te duur, De Tijd 19/01/16, p. 7
(6) Jasper D’Hoore en Pieter Blomme, Is onze sociale zekerheid te duur, De Tijd 19/01/16, p. 7

 

Share

“EEN NIEUW JAAR.. NIEUWE TAKSEN!”

http://cdn1.arendlandman.nl/wp-content/uploads/2011/10/gans-en-gouden-ei.jpg

Sta mij toe u namens de voorzitter en het voltallig bestuur een voorspoedig en gelukkig 2016 te wensen… liefst met zo weinig mogelijk nieuwe taksen van de Vlaamse en Federale regering.

Wat heeft de regering zoal in petto voor u in “TAKSALAND” vraagt u zich ongetwijfeld af, wel vanaf 1 januari 2016 is er de speculatietaks van 33 % op de meerwaarde van aandelen die binnen de 6 maand verkocht worden, doch niet getreurd want slimme beleggers die actief op korte termijn in aandelen handelen zijn al overgeschakeld (1) naar belastingvrije alternatieven zoals CFD’s (contracts for difference = een afgeleid product dat al dan niet met een hefboom de koersevolutie van het onderliggend aandeel exact  volgt) of EFT’s (Exchange Trated Funds = die de indexen weerspiegelen).

De online broker Lynx België stelde vast dat de voorbije 2 maanden de handel in CFD’s met 400 % gestegen is en deze van de EFT’s zelfs verdubbelde. Het enige nadeel van zo’n CFD is dat u een vergoeding aan de bank dient te betalen zonder dat u mede-eigenaar wordt en u aldus geen stemrecht heeft op de Algemene Vergadering. Last but not least betreft het een niet gereguleerd product met meer risico (2).

De Belgische staat verliest aldus inkomsten door de gans met de gouden eieren te willen slachten, want niemand wil nog aandelen sinds januari, terwijl het juist de bedoeling moet zijn om beursgenoteerde bedrijven van de nodige zuurstof te voorzien door aandelen aantrekkelijker te maken!

Bovendien zullen vanaf april 2016 vrachtwagens een kilometerheffing dienen te betalen om zogezegd het fileprobleem op te lossen. Professor Cathy Macharis (VUB) mobiliteitsexpert ziet hierin echter geen heil daar vrachtwagens meer moeten betalen doch niets in ruil krijgen daar auto’s gewoon mogen blijven rijden. Het zou daarom ook beter zijn om een slimme kilometerheffing in te voeren waarbij nachtelijke leveringen beloond worden doch rijden in de spits niet (3). Echter de knelpunten aan de Brusselse of Antwerpse ring kan je slechts oplossen door rijstroken bij te bouwen!

Een verlaging van de snelheid van 120 tot 80 km/u volgens minister Kris Peeters (CD&V) op de snelwegen is evenmin een oplossing daar we volgens Maarten Matienko (VAB) nu al aan de grens van de capaciteit van onze wegen zitten en er bij stakingen of slecht weer sowieso problemen zullen blijven (4).

Volgens voornoemd Professor C. Macharis is de voornaamste oorzaak van het fileleed evenwel gelegen in de bedrijfswagens, een vorm van verkapt loon waarbij er aan de werknemer geen keuze wordt gelaten: “Je krijgt een bedrijfswagen en that’s it. Geen fiets – of openbare vervoersvergoeding wordt er aangeboden.” Een andere oorzaak is volgens Macharis dat vrachtwagens gemiddeld maar voor de helft geladen zijn.

Het openbaar vervoer dient dan ook aantrekkelijker en frequenter gemaakt te worden en aangezien 1 op de 2 mensen op minder dan 10 km van hun werk wonen dienen ook zij financieel aangemoedigd te worden om de fiets te nemen.

Bovendien zal u ook aan de lijve ondervonden hebben dat  winkelen dankzij de regering gemiddeld bijna 5 % duurder werd volgens berekeningen van de handelsfederatie Comeos omwille van de nieuwe regeringsmaatregelen zoals de suikertaks en de accijnzen op alcohol en tabak. Doch ook hier hebben vele slimme landgenoten de weg naar het buitenland gevonden. Ook hier is de fabel van de Griekse dichter Aisopos (circa 620 – 560 v. Chr.) van de gans met de gouden eieren van toepassing.

De regeringen dienen dan ook niet hun heil te zoeken in belastingverhogingen, doch in belastingverlagingen, zodat we ook buitenlandse shoppers op bezoek krijgen in België door de aangeboden gunsttarieven!

Jean-Marie Valckeneers, Voorzitter LDD.

Henri Warnants, Secretaris LDD.

(1) (2) Serge Mampaey, Speculatietaks jaagt Belg nu al naar alternatieven, De Tijd 06/01/2016, p. 28.

(3) (4) Lukas Vanacker, België breekt filerecord in 2015, De Tijd 06/01/2016, p. 7

Share

“WITTE KERST OP HET LIMBURGPLEIN?”

kerst 2015 BIS

Een witte kerst zit er dit jaar niet in aangezien december 2015 de warmste decembermaand sinds 1934 wordt en  de sneeuwmachines van de Stad van de Smaak tijdens de koopweekends van 12 en 19 december hieraan geen afbreuk doen.

Het is dan ook maar best dat we tot nu toe van een zachte winter konden genieten daar de vorige Vlaamse regering (NVA, CD&V en SP.a) de brave burger immers met veel te dure groene stroom opzadelde, ofschoon 77 % van de Vlamingen nog in een enquête van het consumenten programma de Inspecteur op Radio 2 duidelijk liet blijken hiervoor niet meer te willen betalen (1).

Bovendien is het zo dat de huidige Vlaamse regering (NVA, CD&V en Open VLD) de historische schuld aan groene stroomcertificaten waaraan NVA en CD&V meewerkten door u en mij wil laten betalen door een elektriciteitsheffing. Minister Turtelboom (Open VLD) laat zelfs het grootste gedeelte ervan betalen door de KMO’s die 70 % van de bevolking tewerkstellen, terwijl zij multinationals van deze heffing vrijstelt wanneer zij rechtstreeks aangesloten zijn op het Elia-net (2), er is dan ook op het eerste zicht sprake van een omgekeerde wereld wars van elke logica! Doch iedereen kent ongetwijfeld het oud Vlaamse spreekwoord wiens brood men eet diens woord men spreekt…dat hier duidelijk van toepassing is.

De rode vos SP.a preekt dan ook de passie bij monde van Vlaams parlementslid Rob Beenders (3) nu zijn partij mede aan de wieg van deze groene stroomcertificaten stond: “Niet alleen betalen alleenstaanden 415 keer meer en gezinnen 50 keer meer dan grote bedrijven, de allergrootste bedrijven betalen zelfs helemaal niets. De regering schaft de gratis stroom voor de gezinnen af  omdat gratis zogezegd niet bestaat, maar voor de grote vissen bestaat gratis duidelijk wel.”

De Stad van de Smaak wil bovendien het plein aan haar veel te duur Stadhuis (coalitie Sp.a, CD&V en Groen) van 53,7 miljoen het Limburgplein noemen ofschoon er geen sprake is van een Limburg gevoel in onze provincie. Indra Dewitte (HBVL) kraait dan ook te vroeg victorie wanneer zij stelt dat de NMBS 3,3 miljoen euro  investeert in nieuwe treinstellen daar deze investering immers niet in “Het Belang van Limburg” is want Hasselt  krijgt hierdoor immers geen nieuw station of geen spoorverbinding van Noord- naar Midden-Limburg (Hasselt-Neerpelt) om Noord-Limburg alle groeikansen te geven (4).”

Dat de politie van de zone Ha(sselt)Zo(nhoven)Di(epenbeek) maar al te goed weet waar het schoentje knelt wanneer zij al twee jaar stelt dat de stationsbuurt te Hasselt alleen maar veiliger kan worden wanneer de verloedering er wordt aangepakt (5) door de bouw van een nieuw station.

Een reportage van HBVL van 11/12/2015 spreekt boekdelen (6): “Een handelaar getuigt dat de politie en de stad het probleem in de stationsbuurt harder moeten aanpakken, aangezien er straffeloosheid heerst en een eigenaar van een supermarkt aan de Bampslaan getuigt zelfs dat hij op twee en half jaar tijd misschien eigenhandig 150 winkeldieven de deur uitgezet heeft en hierbij zelfs eens bewusteloos werd geslagen.” Op de beelden van HBVL zie je aan de achterkant van het station te Runkst zelfs de gebruikte heroïnespuiten in de bosjes open en bloot liggen zodat kinderen er niet meer durven ravotten.

Ik herhaal dan ook mijn pleidooi  dat de leefbaarheid van de Stad Hasselt een nieuw stationsgebouw met hotel en woonruimten alsook appartementen (verbeterde sociale controle) i.p.v. verloederde cafés in de stationsbuurt vereist. Er kan daarbij net zoals in Blankenberge gedacht worden aan een publiek private samenwerking aangezien onteigening zoals de Stad Hasselt voorstelt me niet juridisch haalbaar lijkt.

Er rest me dan ook niets anders dan u namens mijn Voorzitter en het voltallige bestuur een warme Kerst en een Voorspoedig 2016 te wensen waarin bij andere partijen hopelijk ook het Limburg gevoel de bovenhand zal krijgen!

Jean-Marie Valckeneers, Voorzitter LDD.

Henri Warnants, Secretaris LDD.

(1) Vlaming vindt groene energie belangrijk (maar wil er niet extra voor betalen), bron De redactie in HLN, 13/11/2015

(2) Unizo boos over stroomtaks: “KMO betaalt tien keer meer dan multinational”, bron Belga in HLN 22/10/2015

(3) Stroomheffing: “Allergrootste bedrijven betalen helemaal niets”, bron Belga in HLN 24/10/2015

(4) Treinen 2.0, Indra Dewitte, HBVL 19/12/2015

(5) Stationsbuurt Hasselt blijft onveilig, TVL 30/11/2015 in www.hbvl.be

(6) Hasselt Station: De schandvlek van Hasselt, Roel Damiaans & Sven Dillen, HBVL 11/12/2015

Share

“MOET LIMBURG BOKRIJK WORDEN?”

Herbruikt verkeersbord maakt de naam van de straat onleesbaar.

Als het van de politici van de regeringspartijen (OPEN VLD- MR -CD &V-NVA)  afhangt is er voor Limburg enkel nog een toekomst weggelegd in Bokrijk doch geen toekomst meer in Tomorrowland!

Zo stelde de woordvoerder van Bart De Wever (NVA) dat Antwerpen met zijn voormalige Opel fabrieksterreinen de meest geschikte kandidaat is om autofabrikant TESLA van elektrische wagens te ontvangen want ecologie, duurzaamheid, innovatie voeren we hoog in ‘t vaandel en om dit kracht bij te zetten reed de burgemeester van A’pen in een TESLA met nummerplaat TESLA-2 naar de haven in gezelschap van TESLA topman Elon Musk (1). Federaal minister Kris Peeters (CD&V) eeuwig in strijd met De Wever was er dan ook als de kippen bij om te stellen dat hij als federaal minister van Werk een budget van € 80 miljoen had opzijgezet voor  steun aan hoogtechnologische en milieuvriendelijke initiatieven (2). U weet dan ook al hoe dit verhaal zal eindigen: FC ANTWERP-RACING GENK 1-0 wanneer het “Schoon Verdiep” er zich mee moeit.

Dezelfde Kris Peeters (CD&V) toen nog Vlaams minister president wiens partij de landbouwers steunt stelde evenwel géén budgetten beschikbaar te hebben  voor een Vlaams Kenniscentrum voor Wijnbouw  in Limburg, dit terwijl iedereen weet dat het klimaat, de bodem, het water en de ondergrond in Zuid Limburg uitermate geschikt zijn voor wijnbouw en het dan ook de geschikte plaats was om zulks een centrum op te richten, temeer wijnbouw een veelbelovende toekomst heeft en een goed alternatief vormt voor boeren wiens activiteit niet meer rendabel is (3). Bovendien brengt de wijnbouw aan de staat ruim € 1.200.000 per jaar aan accijnzen en BTW op, onafgezien van de werkgelegenheid, de sociale zekerheidsbijdragen en investeringen (4). Dat de Bestendige Deputatie in 2014 voor een Vlaams Kenniscentrum voor Wijnbouw 1% van de Limburgse SALK gelden of € 500.000 gebruikte om dit Vlaams centrum te kunnen openen, eens te meer blootlegt dat de huidige Limburgse mandatarissen Limburg niet naar behoren verdedigen gezien landbouw  een Vlaamse materie is en de Vlaamse overheid dan ook over de brug had dienen te komen (5). Dat overigens niet iedereen de luxe heeft om wijnboer in Italië/politicus in België te zijn en er dan ook in de toekomst van de Vlaamse wijnbouw dient geïnvesteerd te worden gezien de grens van de wijnbouw met de klimaatveranderingen steeds meer naar het Noorden opschuift. De wijnen en schuimwijnen van Genoelselderen, Gors-Op-Leeuw , Borgloon..genieten nu immers al van enige faam in Europa omdat zij de afgelopen jaren zelf dure kennis opdeden in de buitenlandse wijnbouwscholen en dit vermeden kan worden door deze kennis goedkoper in Vlaanderen aan toekomstige wijnboeren te verstrekken!

Ook op het vlak van cultuur is Limburg het kind van de rekening daar de Landcommanderij Alden Biesen dat 35 mensen voltijds tewerkstelt als één van de zes buitendiensten van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media door Vlaams Minister Gatz (OPEN-VLD) om budgettaire redenen afgestoten wordt naar de gemeenten Bilzen en Voeren, die dit onmogelijk financieel kunnen dragen gezien het onderhoud en de organisatie van evenementen er jaarlijks miljoenen euros kosten (6).

Ook gaat de Vlaams minister Liesbeth Homans (NVA) door met de verkoop van haar aandeel van 34 % van het Vlaamse Gewest in het provinciehuis in Limburg om de gaten in de begroting van 2015 te dichten (7).

Maar ook op andere gebieden wordt Limburg misdeeld daar Federaal Minister Galant (MR) van Mobiliteit en NMBS  besliste om het investeringsprogramma 2015-2025 waarin € 42 miljoen door de NMBS uitgetrokken werd voor een nieuw station en sporenbundels in Hasselt in de ijskast te steken. Ook van de reactivering van de lijn 18 Hasselt-Neerpelt en het station Tongeren is er geen sprake meer (8). In TVL studios verklaarde het Limburgse kamerlid Nele Lijnen (OPEN-VLD) nog terzake dat er geen plaats is voor prestigeprojecten in Hasselt (9). Echter het station van Hasselt kan bezwaarlijk als prestigeproject bestempeld worden wanneer  burgemeester Bart Somers (OPEN-VLD) van Mechelen een nieuw stationsproject van maar liefst € 420 miljoen aankondigde en het station van burgmeester Di Rupo’s (PS) Bergen  van de hand van architect Santiago Calatrava 272 miljoen kost met dagelijks 8.500 passagiers en Luik Guillemins eveneens met Calatrava als architect € 320 miljoen kost met dagelijks 36.000 passagiers. Dat overigens deze € 42 miljoen niet alleen de kosten van het station omvatten doch ook werken aan de treinsporen die heel wat kosten. Dat deze werken echter noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid van Hasselt en het achterland dat ook gebruik maakt van het station. Het is een oud zeer dat het in stationsbuurten  overdag en s’nachts onveilig is door de er welig tierende drugshandel en ermee vaak samenhangende kleine criminaliteit. Een nieuw open station zou dit onveiligheidsgevoel enigszins kunnen wegnemen daar stationsbuurten in de 19e eeuw naast het centrum met een kerk en een markt ontstonden als een nieuw centrum zonder enige noemenswaardige bewoning. Dat het juist door de afwezigheid is van woonbuurten aan het station dat criminaliteit makkelijker kan groeien gezien het ontbreken van sociale controle. Dat het dan ook mag toegejuicht worden  dat thans woonprojecten zoals residentie Hazelhof naast het gerechtsgebouw een kans krijgen aan het station . Dat het dan ook triestig is dat zelfs eigen Limburgse parlementairen Limburg afvallen terwijl ze dit juist zouden dienen te verdedigen.

Dat zo er geen geld van de overheid mag verwacht worden een oplossing misschien kan gezocht worden in een publieke-private samenwerking zoals in het station van Blankenberge met het concept van een “stadslobby” waar het station rond de klok leeft doordat er twee hotels en een 23-tal woonappartementen in geïntegreerd werden. Zo komt er een middenklasse Mercure hotel met 64 kamers met zwembad/bar op het dak en een Ibis budget hotel met 79 kamers (10). Zo’n stationsproject zou evenmin misstaan in Hasselt gezien het winkeltoerisme.

U kan er dan ook van op aan dat wij Limburg steeds zullen blijven verdedigen en nooit zullen afvallen omdat jullie het verdienen!

Jean-Marie Valckeneers, Voorzitter LDD.

Henri Warnants, Secretaris LDD.

(1) (2) BELGA en HBVL 26/09/2015

(3) (4) (5) Geen geld voor kenniscentrum wijnbouw?, 15/05/2012, www.benevit.org/geen-geld.html

(6) F. Vranckx, Vlaanderen wil Alden Biesen aan Bilzen overdragen, HBVL  29/09/2015.

(7) Y. Lambrix, Te Koop: een derde van het provinciehuis, HBVL 07/10/2015.

(8) F. Vranckx, Nieuwe stations Hasselt en Tongeren niet voor morgen, HBVL 28/02/2014.

(9) www.TVL.be, 16/07/2015, Luc Moons, “Er is geen geld voor een nieuw station in Hasselt”.

(10) 31/01/2014, Nieuw Station wordt architecturaal visitekaartje van Blankenberge, www.krantvanblankenberge.be en www.stationblankenberge.be

Share

“LDD LIMBURG TOUR TE PEER EN BILZEN”.

FOT959FFOT31E6ldd_logo_notext_transparent_1463x1200De LDD Tour van Limburg zal op maandag 13/04/2015 aanwezig zijn op de Markt te Peer. Tevens zullen wij op  maandag 11/05/2015 aanwezig zijn op de Jaarmarkt te Bilzen met een infostandje van LDD.

We verheugen ons nu reeds om met u kennis te mogen maken bij het nuttigen van een wafeltje, want “LDD houdt zijn wafel niet”, doch kaart alle mistoestanden in het politieke landschap aan. Rendez-vous in Peer en Bilzen!

Share

“CASHBETALINGEN WAT EEN SLEUR(S).”

Elke Sleurs

bron foto: Elke Sleurs, http://www.federale-regering.be/nl

Sinds 1 januari 2014 werd het maximumbedrag in cash dat handelaars van klanten nog mogen aannemen van € 15.000 op € 3.000 gebracht door de toenmalige staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A).

Begin december 2014 kondigde minister Elke Sleurs (N-VA) staatssecretaris voor Fraudebestrijding tijdens de bespreking van de begroting aan het plafond voor cashbetalingen  van € 3000 naar € 7.500 te willen optrekken om tegemoet te komen aan hetgeen in de omringende E.U.-landen het gebruik is. Dit initiatief oogstte bij  UNIZO (1) waarvan vice-premier Kris Peeters (CD&V) op een blauwe maandag nog ooit voorzitter van was terecht op de nodige bijval daar het de concurrentievervalsing door de buurlanden tegengaat. Echter thans blijkt minister Sleurs (NV-A) onder invloed van CD&V , SP.A en de Groenen die zoals u misschien nog wel weet destijds door pater Luc Versteylen opgericht werden,  deel te nemen  aan een heuse processie van Echternach.

Aanvankelijk stelde Sleurs dat zij door de verhoging van het plafond België in lijn bracht met de rest van Europa, daar door een Europese richtlijn het maximale plafond overal € 7.500 werd en wij aldus ‘als enige land door een drempel van 3000 euro te hanteren, de Belgische consument alleen maar zouden aanmoedigen om in het buitenland zijn of haar aankopen te doen (2).” Thans komt onze zeer vrome staatssecretaris echter terug op haar eerder genomen Echternachse stappen en stelt zij bij monde van haar woordvoerder “Van meegaan naar een plafond van €  10.000 i.p.v. € 7.500 zoals Europa dit thans mits een nieuwe richtlijn wil doorvoeren kan er géén sprake zijn. Er blijven dus maar twee opties over: ofwel het huidige plafond van € 3.000 behouden ofwel het optrekken tot € 7.500. De staatssecretaris heeft voor de eerste optie gekozen (3).”

Elke Sleurs en de andere vrome penitenten in de processie van Echternach zijn dan ook katholieker dan de paus en benadelen alzo  de kleine Belgische zelfstandigen of K.MO.’s , tevens werkgevers, ten opzichte van hun buitenlandse collega’s in tijden van zware economische werkloosheid. Uit recente cijfers blijkt overigens dat K.M.O.’s de grootste werkgevers zijn in België en iedere bijkomende job van harte welkom is!

Door die lage cashdrempel zullen een aantal sectoren, zoals de aan- en verkoop van tweedehandswagens, de juweliers, de bouw het extra moeilijk krijgen, temeer het plafond voor contante betalingen in Europa binnenkort op € 10.000 zal liggen. Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, stelt dan ook terecht dat het onbegrijpelijk is dat Sleurs op haar vorige beslissing terugkomt (4).

Verder stelt Mattheeuss nog dat ook andere sectoren zoals kunsthandelaars en de horeca – reeds geplaagd door de witte kassa’s – sinds  januari 2014 de gevolgen van het plafond van € 3.000 voelen en die lage drempel van cashbetalingen dan ook voor meer wanbetalingen zal zorgen.  De herziene beslissing van minister Sleurs (N-VA) maakt dan ook volgens de NSZ voorzitter dat door de scherpe cashdrempel getroffen sectoren minder competitiever worden ten opzichte van hun sectorgenoten in het buitenland. Deze herziene beslissing zal zich dan ook op termijn uiten in een lagere tewerkstelling in de K.MO.’s en Horeca!

De huidige regering vergeet bovendien dat er bij betalingen per bankkaart of elektronisch limieten per week of per dag zijn ingesteld naargelang de bank. U wil een salon kopen bij IKEA doch het lukt niet meer daar de wekelijkse limiet reeds overschreden werd door reeds eerder gedane betalingen in de Aldi , Lidl, Delhaize, Colruyt, Spar of Carrefour. Uit praktische overwegingen is het dan ook nonsens om een limiet van € 3.000 in te stellen op cashbetalingen. Bij betalingen per overschrijving na de aankoop loopt de handelaar bovendien nog het risico op wanbetaling. Terwijl bij betaling per overschrijving voor de aankoop de koper geen geld meer kan inhouden bij niet conforme levering.

Deze beslissing van de regering is dan ook onbegrijpelijk temeer Europa juist de regels nog versoepelt. IK zou dan ook zeggen laat ons maar met zijn allen naar Nederland, Duitsland, Luxemburg of het Verenigd Koninkrijk trekken want daar lusten ze onze cash euros nog wel. Leve Echternach!

Wat betekent deze drempel van € 3.000 aan cashbetalingen in de praktijk voor mij zult u zich afvragen (5)?

- De beperking voor cashbetalingen is er enkel voor verkopen door handelaars en dienstverleners. De regels gelden m.a.w. niet voor verkopen tussen particulieren. U kan uw wagen van € 25.000 als privéverkoper m.a.w. volledig in cash geld ontvangen.

- Aankopen onder € 3.000 aan handelaars of dienstverleners mag u volledig cash betalen.

- Voor aankopen vanaf € 3.000 mag u 10 % cash betalen aan de handelaar of dienstverlener met een maximum van € 3.000. Bij de aankoop van een keuken van € 20.000 is er maximum een voorschot van € 2.000 geoorloofd. Bij de aankoop van een auto van € 30.000 of meer mag er maximum € 3.000 cash als voorschot aan de handelaar betaald worden.

- Geen cash voor vastgoed, tenzij voor kosten en taksen – waaronder het ereloon en de registratierechten – met een maximum van € 3.000.

-Sanctie: aan de partijen bij de overeenkomst kan er maximum een boete van 10 % van het onwettelijk cashbedrag opgelegd worden.

Jean-Marie Valckeneers,

Henri Warnants

(1) Unizo steunt Staatssecretaris Elke Sleurs voor optrekken drempel voor cash naar 7.500 euro, 03/12/2014, www.unizo.be

(2), (3) Annelies Roose, bron Le Soir, Plots geen sprake meer van hoger plafond voor cash betalingen, 17/02/2015, www.nieuwsblad.be en www.standaard.be

(4) Onbegrijpelijk dat limiet voor cashbetalingen toch op 3000 euro blijft, 18/02/2015, www.nsz.be

(5) Petra De Rouck, Hoe aankopen van meer dan 3.000 euro betalen, De Tijd, zaterdag 21/02/2015, p. 38

Share

“SLAAF VAN DE TRAM.”

 

tram

Onder de hoofding “Onze tram”verscheen er in het HBVL van 26/01/2015 een column waarin Noël Slangen de Spartacus tramverbinding genaamd naar de leider van “de slavenopstand” in Rome verdedigt.

De columnist hoeft eigenlijk geen verdere introductie, doch voor wie hem nog niet moest kennen: hij was in een vorig leven  samen met medeoprichter Bart Derison bij Groep C actief en was o.m. communicatieadviseur van  Guy Verhofstadt (Open-VLD) en de regering, Jean-Luc Dehaene (CD&V) en de regering, werkte voor Steve Stevaert (SP&A) en was bij de vorige verkiezingen op 25 mei 2014 voor Open-VLD lijstduwer bij de Vlaamse gemeenschap en liep ei zo na een ministerpost mis voor Open-VLD.

Interessant om te weten is dat zijn vroegere zakenpartner Bart Derison als referenties van zijn deskundigheid onder meer opgeeft de communicatie voor de  Spartacus sneltramverbinding Hasselt-Maastricht te verzorgen (1).

Tevens stelde hij naar aanleiding van de verkiezingen van 2014 in “Mijn Limburgs Manifest” dat hij voor Open-VLD schreef dat er steeds een aantal zeurende Limburgse politici of comité’s zijn die zich tegen de komst van zijn geliefde tram verzetten.

Hij haalt bovendien in zijn column in Het Belang van Limburg het voorbeeld van “de Eurostar naar London” aan, alsook de komst van de tram in Mulhouse.

Evenwel gaat de vergelijking met Londen geenszins op daar het een wereldstad met zo’n 8,5 miljoen inwoners betreft, terwijl Hasselt amper 75.000 inwoners telt, het in Londen een trein betreft en in Hasselt een tram. Er in Hasselt evenmin sprake is van een tiental miljoen reizigers (consumenten, toeristen en investeerders) op de tram. De studie naar de reizigersaantallen (6.000 per dag) berust op speculatieve gegevens”, volgens de Inspectie van Financiën (IF) van de Vlaamse overheid in haar ongunstig advies aan de Vlaamse Overheid (http://assets.rug.be/img_art/site/pdf/F09D7479-694C-4D5E-AE39-9F88A09CECE0.pdf). De Inspectie verwacht dan ook dat er nergens in Vlaanderen zo weinig mensen op een tram zullen zitten als op de sneltram Hasselt-Maastricht in de daluren. De analogie tussen Hasselt en Londen is dan ook onbestaande daar men géén appels met peren kan vergelijken!

Dat zijn voorbeeld van “de Eurostar” bovendien zonder dat hij het goed beseft eigenlijk een pleidooi contra de tram is daar “de tunnel” niet alleen door een HST (Hoge Snelheidstrein) gebruikt wordt, maar ook door goederentreinen en Shuttles voor personenwagens en vrachtwagens. Dat de economische meerwaarde van zulke treinen dan ook veel groter is voor de welvaart van de regio Limburg daar er naast personenvervoer op hetzelfde spoor ook nog aan goederentransport kan gedaan worden, hetgeen op een tramspoor onmogelijk is daar er op een tramspoor geen goederenvervoer mogelijk is door de verschillende spoorbreedte en het verschillend gewicht van de trein- en tramstellen die de sporen moeten dragen.

Bovendien gaat het argument van Slangen dat ook de “tunnel” jaarlijks verlies lijdt niet op daar de tunnel sinds mei 1994 beheerd en uitgebaat wordt door het Frans-Engels privé bedrijf dat een concessie voor 99 jaar kreeg en Frankrijk en Groot-Brittannië in verdragen over de bouw van “de tunnel” overheidssteun expliciet hebben uitgesloten. Dit terwijl het bij de Spartacus-tram juist de overheid is (lees de belastingbetaler) die de lasten zal moeten dragen. Dit terwijl men als overtuigd liberaal juist het initiatief aan de privé moet overlaten mijnheer Slangen in plaats van aan de overheid!

Dat de Inspectie van Financiën (IF) van de Vlaamse overheid overigens een ongunstig advies gaf aan het door de Lijn voorgelegde Spartacus-project (http://assets.rug.be/img_art/site/pdf/F09D7479-694C-4D5E-AE39-9F88A09CECE0.pdf) daar het voorgelegde dossier onvolledig en niet transparant is. Dat op p. 13 de IF stelt dat de bevoegde minister verklaarde “voor tramlijn 1 krijgt de Lijn een beschikbaarheidsvergoeding, gebaseerd op de 55 miljoen euro investeringskosten en daarmee moet zij het doen. Het is aan de Lijn om dat waar te maken”. De lijn (aldus de IF) maakt het in deze echter niet waar! Dat in dit advies van de IF eveneens in een door de Lijn bijgebrachte studie van Ideaconsult gewag gemaakt wordt van een bedrag van € 350 miljoen voor de tram!

Indien men overigens zoals Open-VLD, CD&V en NVA het initiatief aan de overheid zou overlaten is de naam Spartacus voor deze tram dan ook werkelijk goed gekozen werd gezien uw kinderen en kleinkinderen slaafs aan dit prestigeproject zullen kunnen verder blijven betalen!

Het voorbeeld van Mulhouse gaat evenmin op daar het een agglomeratie betreft van méér dan 250.000 inwoners, tegenover 75.000 inwoners en de tram daar voor welvaart zorgde niet helemaal exact is, daar uit een studie van de CERTU (Centre d’Etudes sur les Résaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques) (2) blijkt dat men de economische gevolgen van de tramway op de winkels dient na te gaan (een economische prognose over de gevolgen van Spartacus voor de winkels is onbestaande!), en uit het onderzoek blijkt dat de tramway de aanwezig zijnde tendensen alleen nog maar zal versterken en versnellen, maar niet als de oorzaak van deze tendensen kan aanzien worden. Anders gezegd wat voor de tramway misliep zal niet verbeteren door de komst van de tram. Bovendien heeft de verhoogde mobiliteit die de tram creëert tot gevolg dat de consument interessantere polen zal opzoeken en dat dit des te meer het geval is zo de tram door de grensgebieden rijdt op de lijn Hasselt-Maastricht!

Dat Maastricht er bovendien zeker van is dat “De Lijn” (= de belastingbetaler) 35 jaar lang jaarlijks de exploitatiekosten, zal moeten betalen in 2013 ongeveer op € 400.000 geschat, op zich zal nemen voor het stuk spoor dat op Nederlands grondgebied ligt bovenop het eigen deel van € 400.000 (3)

De stelling dat de tram Hasselt-Maastricht alleen maar welvaart zou brengen voor Limburg zoals dit in Mulhouse was dan ook niet helemaal correct is en LDD Limburg zich dan ook verder tegen Spartacus zal verzetten, omdat we de toekomstige generaties niet tot schuldslavernij willen veroordelen voor prestigeprojecten in tijden van economische crisis!

Het alternatief bestaat er dan ook in het treinspoor tussen Hasselt en Maastricht de zogenaamde lijn 20 te reactiveren waarop ook goederentreinen zullen kunnen rijden die echte welvaart brengen en men aldus een aantal “honderden miljoenen euros” zou kunnen uitsparen.

JeanMarie Valckeneers,

Henri Warnants.

(1) www.readmylips.be/nl/sprekers/bart-derison

(2) Déplacements et commerces, Impactes du tramway sur le commerce dans différentes agglomérations françaises, p. 45-47, www.certu.fr

(3) fvranckx, Maastricht verdient miljoenen aan sneltram, HBVL 23/04/2013.

Share

“START VAN DE LDD TOUR VAN LIMBURG”

FOT31E6FOT959F

Op vrijdag 09 en dinsdag 13 januari ging de LDD tour van Limburg van start  op de wekelijkse markt te Hasselt in aanwezigheid van haar voorzitter Jean-Marie Valckeneers, secretaris Henri Warnants en Ledenbeheerder Hilaire Haesevoets alwaar tijdens een gezellige babbel tevens een lekker stukje speculaas of pompoensoep genuttigd werd en er flyers uitgedeeld werden. We kijken er nu reeds naar uit om u de komende maanden te ontmoeten op  één van de vele Limburgse markten en nodigen u dan ook uit om eens kijkje te nemen op www.lddlimburg.be of www.leefbaarhasselt.be zodat u kan volgen welke markten we in de toekomst nog zullen aandoen. Zoals u ziet komt LDD Limburg niet alleen naar u toe wanneer er verkiezingen in aantocht zijn, doch tevens in de jaren ervoor omdat zij graag u verzuchtingen wil kennen!

Share

“DE LAATSTE DOET HET LICHT UIT?”

China's Thousand Talents Plan aims to attract top notch international talent to return and contribute to the country's economy. (Photo: China Economic Weekly)

cartoon: China Economic Weekly

Er is méér nodig dan een verlaging van de lasten op arbeid door een tax shift om de economische groei te stimuleren en de sociale zekerheid die op solidariteit gebaseerd is te laten voortbestaan.

Daar België niet over grondstoffen beschikt dienen we immers onze toekomst veilig te stellen door te investeren in het enige waar we genoeg over beschikken: hersenen of intellectueel kapitaal!

België spendeert echter slechts 1,4 % van zijn BBP (Bruto Binnenlands Product) aan hoger onderwijs, terwijl de OESO-norm op 2 % ligt, desondanks besloot de huidige regering toch op hoger onderwijs te besparen en pleegt zij aldus een aanslag op de toekomst van Vlaanderen (1).

Maar het kan nog erger…uit cijfers van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research blijkt immers dat onze universiteiten 22 % van haar Belgische onderzoekers voor goed naar het buitenland ziet vertrekken (= brain drain), terwijl zij er maar 18 % uit het buitenland  weet binnen te rijven (= brain gain) en Nederland er 28 % binnenrijft. Een negatieve balans, zoals buiten België alleen Italië, Spanje, Brazilië en India ze kunnen voorleggen (2).

Volgens Hays België verlaten hooggeschoolde professionals uit industrieën met een hoog kwalificatieniveau – zoals life science, IT, engineering, wiskunde of technologie – België om elders een job te vinden omdat de loonkosten te hoog zijn om toptalenten in België aan te trekken en te verlonen. Jaarlijkse salarisindexaties, hoge belastingen en sociale bijdragen in vergelijking met andere landen resulteren dan ook in een competitieve handicap van 13 % (3).

Ook op andere vlakken inzake hoger onderwijs is België de slechtste leerling van de klas: in een mondiale competitiviteitsranking van IMD (4), een Zwitserse managementschool met wereldfaam, die concurrentievermogen in talent tussen 60 competitieve landen vergelijkt (met als belangrijke criteria brain drain voorkomen en brain gain bevorderen) zakte België immers van de 10e naar de 17e plaats in 2014. Nederland prijkt op plaats 7, Zwitserland al 8 jaar op plaats 1, Denemarken op 2 en Duitsland op 3. Ons land doet het met andere woorden ronduit slecht!

Inzake de vergrijzing wordt echter steevast een argument over het hoofd gezien: de talentvolle jongeren van vandaag zijn de grote belastingbetalers van morgen die  zullen bijdragen aan de sociale zekerheid. Zij zijn tevens de hoogst opgeleide generatie ooit maar dankzij Erasmus (studiebeurzen in het buitenland), het internet en de globalisering ook de meest mobiele generatie ooit (5) en dienen er dan ook van overtuigd te worden om hier te blijven en belastingen te betalen om de put van de vorige generaties te dempen. Als de meest ambitieuze en productieve jongeren vertrekken wordt de fiscale druk op de achterblijvers immers veel te zwaar!

Uit een interessant artikel in “De Standaard” (6) blijkt dat de netto vergoedingen in het buitenland een pak hoger liggen, de posities aan de Belgische uniefs vast zijn terwijl er in het buitenland voor toptalenten nieuwe posities gecreëerd worden, buitenlanders afgeschrikt worden door de taalbarrière (kennis van het Nederlands) en het lagere nettoloon.

Nochtans is Engels wat vroeger Latijn was nu de wetenschappelijke taal, ook aan Vlaamse universiteiten en kan je buitenlanders aantrekken door deze te laten lesgeven in het Engels. Bovendien hebben vele Belgen handboeken in ‘t Engels gebruikt, door Erasmus of andere uitwisselingen met Amerikaanse universiteiten in ‘t Engels gestudeerd en is de overstap naar een Amerikaanse universiteit dan ook ‘a piece of a cake’!

De oplossing bestaat er dan ook in de nettovergoedingen voor hoger opgeleiden op te trekken, de buitenlanders duidelijk te maken dat er aan  onze universiteiten ook in het Engels gedoceerd kan worden en speciale leerstoelen te creëren voor bijzondere talenten!

Opdat er voor ons en onze kleinkinderen nog een toekomst is weggelegd, mag er dan ook geenszins  op hoger onderwijs  bespaard worden zoals onze huidige regering deed en dient minstens het Europees gemiddelde van 2 % van het BBP of méér aan hoger onderwijs gespendeerd te worden!

Jean-Marie Valckeneers,

Henri Warnants.

 (1) Leuvens universiteit en studenten geen voorstander van hoger inschrijvingsgeld, 22/09/2014, www.kuleuven.be/pers/persberichten-2014

(2) Remy Amkreutz, België kampt met braindrain, 28/11/2012, www.demorgen.be

(3) België koning van middelmatigheid in efficiëntie geschoolde arbeidsmarkt, 07/01/2015, www.hrmagazine.be

(4) België zakt van plaats 10 naar 17 in talentenvergelijking, 20/11/2014, www.deredactie.be

(5) Peter De Keyzer, chief economist BNP Paribas Fortis, Blijft dit een land voor sterke schouders?, 24/10/2014, www.tijd.be

(6) Eline Maeyens, Universiteit zoekt mensen, 29/11/2012, p. 14, De Standaard

Share

“LDD LIMBURG WENST U PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN”

 

Voorzitter Jean-Marie Valckeneers en het voltallig bestuur van LDD Limburg wensen u ondanks de woelige nadagen van 2014 prettige eindejaarsfeesten  en hopen dat 2015 warm en voorspoedig  voor u en uw familie mag zijn!

Toch zou ik bij het einde van dit jaar nog enkele bemerkingen willen maken i.v.m. de door de regeringspartijen van uw gevraagde zware inspanningen. Besparen is het woord van de dag en u zou dan ook verwachten dat de traditionele partijen (CD&V, CDH, SP.A, PS, Open-VLD en MR) het goede voorbeeld zouden geven door nutteloze geldverslindende instellingen af te schaffen (Provincie en Senaat) en zelf te besparen door de tering naar de nering te zetten.

Echter voor de traditionele partijen zijn de Bestendige Deputaties van de Provincie (de provinciale regeringen) nog steeds het vangnet om hun gebuisde politici op te vangen en deze goed te laten betalen op kosten van de belastingbetaler. Nochtans lag de afschaffing van de provincies op de onderhandelingstafel van de Zweedse coalitie maar werd het weer een maat voor niets. Besparen is immers iets voor de burger maar niet voor de traditionele partijen…

“Voor vele burgers is het nochtans onduidelijk wat een provincie doet: naast enkele specifieke bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening en waterlopen, zorgen provincies voor een aanvullend aanbod in het onderwijs, de culturele sector en de zorg. De opname van de provincies in de Belgische Grondwet in 1836 was echter volgens VUB-historicus Els Witte vooral een zoenoffer om koning Leopold I te behagen, die zijn macht door het parlement ingeperkt zag en daarom ter compensatie het recht kreeg om provinciegouverneurs te benoemen. Vooral N-VA, LDD en Open-VLD zag de afschaffing als een middel om door minder overheid op de uitgaven te besparen. Echter zoals gewoonlijk kwam men weer tot een zeer slecht compromis: de provincies zouden blijven bestaan in afgeslankte vorm. Zo mogen de provincies zich voortaan enkel nog bezighouden met ‘grondgebonden bevoegdheden’, werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing afgeschaft, werd het aantal provincieraadsleden gehalveerd, werd het aantal gedeputeerden verminderd van 6 naar 4 en zijn steden met meer dan 200.000 inwoners provincievrij en krijgen ze hun deel van de provinciebelastingen doorgestort (1).”

Echter Open-VLD en N-VA kwamen hun beloften niet na en schaften de provincies niet af. Open-VLD voorzitster Gwendolyn Rutten stelde zelfs in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 dat de provincie in Limburg zeker zou mogen blijven bestaan (2). Gezien in Vlaanderen enkel Antwerpen en Gent over meer dan 200.000 inwoners beschikken en Bart De Wever zijn slag thuis haalde door A’pen provincievrij te laten verklaren, moet er dan ook nog op weinig steun van de kant van N-VA gerekend worden om de provincies alsnog af te schaffen.

Dat LDD echter blijft gaan voor de afschaffing van de provincies, temeer daar LDD in 2001 reeds aangeklaagd heeft dat de traditionele partijen Open-VLD, CD&V en SP.A een dotatieverhoging van hun eigen partijfinanciering met 500 % doorvoerden via de Vlaamse provincies in plaats van een verlaging. Niet alleen steeg de  partij pot toen van € 1 miljoen in 2000 naar € 5 miljoen in 2001, maar werd dat geld ieder jaar eveneens versast van de provincies naar de nationale partijkassen. M.a.w. zelfbediening door de traditionele partijen op grote schaal (3)!

In een studie van 2008 wees econoom Jean Hindriks (Université de Louvain-la-Neuve) er op dat de provincies geen reden van bestaan meer hebben, omdat we al hun bevoegdheden reeds naar het regionale niveau hebben overgeheveld en we gemakkelijk op die manier tientallen miljoenen euros kunnen besparen (4).

Ook professor bestuurskunde Filip De Rynck (UGent) is dezelfde mening toegedaan waar hij stelt dat er voor de provincies op politiek niveau géén rol meer weggelegd is en evenzo professor Johan Ackaert, politicoloog (UHasselt), die geen meerwaarde meer ziet in het politiek niveau omdat kiezers niet meer weten waarvoor ze stemmen zoals blijkt uit de hogere aantal blanco en ongeldige stemmen bij provincieraadsverkiezingen (5).

Dat de taken van de provincies dan ook gemakkelijk door andere bestuursniveaus kunnen opgevangen worden en dit ook reeds voor een groot deel gebeurd is. Dat de kleinere financieel zwakkere gemeenten bij het verdwijnen van de provincies evenwel zullen dienen te fusioneren of in een groter stadsgewest zullen dienen opgenomen te worden gezien de bijkomende taken die hen staan te wachten zoals ‘persoonsgebonden bevoegdheden’ als zorg, scholen en ruimtelijke ordening.

Dat de Senaat evenmin afgeschaft werd doch er weer eens een slecht Belgisch compromis gemaakt werd, waarin net als de burgemeester van het ‘schoon verdiep’ in Antwerpen de Senaat een vermageringskuur onderging door van 71 senatoren (40 rechtstreeks verkozen senatoren, 21 gemeenschapssenatoren en 10 gecoöpteerden) naar 60 senatoren (50 door de deelstaten aangewezen- en 10 gecoöpteerde senatoren) af te slanken.

De Senaat in zijn huidige uitgeklede vorm is dan ook slechts een overbodige  en  geldverslindende instelling, wiens enige bestaansreden erin bestaat inkomsten voor de traditionele politici en hun politieke aanhang te genereren terwijl u als burger moet inleveren! De Senaat speelt immers enkel nog een rol bij Grondwetsherzieningen en wetten met een institutioneel karakter, heeft geen controlerende  functie meer op de Federale regering en heeft geen bevoegdheid meer bij het afsluiten van verdragen. Er zitten maar 60 senatoren meer, het aantal commissies is beperkt tot 3 en er zijn maar 8 vergaderingen per jaar (6).

In theorie zou ingevolge deze afslanking de Senaat na de verkiezingen van 25 mei 2014 enkel nog 10 gecoöpteerde senatoren dienen te vergoeden of € 850.000 aan wedden aan 10 gecoöpteerden dienen uit te betalen, hetgeen op een besparing van € 7,65 miljoen zou uitkomen (7) en zou in het totaal zelfs een besparing van méér dan € 10 miljoen opleveren volgens professor overheidsfinanciën Herman Matthijs (UGent en VUB), daar de Senaat enkel in 2013 nog € 10 miljoen aan partijfinanciering uitkeerde en dit na de verkiezingen van 25 mei 2014 afgeschaft werd. Maar de traditionele partijen hebben er in hun voordeel weer eens anders over beslist door deze dotatie van € 10 miljoen door de Kamer te laten overnemen zodat dit in het totale kostenplaatje van de Kamer en Senaat geen besparing uitmaakt. Maar daar bleef het niet bij daar de 8 partijen die onderhandelden over de staatshervorming naast een hoger bedrag per Kamerstem nog een stap verder gingen door partijen die zowel in de Kamer als de Senaat verkozen werden extra geld te geven van in totaal € 8 miljoen berekend op basis van de gekende verkiezingsresultaten in 2013 (8).

Nochtans kunnen de traditionele partijen gerust de broeksriem aanhalen daar ze gezien hun creativiteit wat hun inkomsten betreft in het geld zwemmen: fractietoelagen in 9 verschillende parlementen, een federale dotatie, een regionale – en provinciale dotatie (9). Hun gezamenlijke vermogen steeg in 10 jaar tijd van € 67 miljoen in 1999 (omgerekend) naar € 120 miljoen in 2011, zodat er sprake is van een gevoelige verhoging van de meerwaarde op hun vermogen!

Echter van de 273 ambtenaren die de Senaat telt vloeide er tot op heden nog geen enkele ambtenaar af of werd geen enkele naar een andere administratie overgeheveld, dit maakt dan ook een veel grotere kost uit dan deze ‘zogenaamde besparingen’ daar de kosten hiervoor in 2013 € 29 miljoen bedroegen (10). Naast het budget voor deze 273 ambtenaren wordt er evenwel nog een bijkomend budget van € 10 miljoen voorzien om gedurende de 8 vergaderingen van de Senaat volgende werknemers te bekostigen: 30 fractiemedewerkers, 5 directieassistenten, 10 administratieve medewerkers en 60 universitaire medewerkers, terwijl de 50 deelstaatafgevaardigden al hun eigen medewerkers hebben (11).

Bovendien stelde GRECO, een organisatie van de Raad van Europa die strijdt tegen corruptie, dat de controle op de partijfinanciering in België onbestaande is daar politici tegelijk rechter en partij zijn (12), de parlementaire controle commissie zelf uit politici bestaat en de revisor door de partijen zelf aangesteld wordt. In Duitsland daarentegen mag de onafhankelijke bedrijfsrevisor die de boekhouding van de partijen nakijkt geen lid van de partij zijn en in de 3 jaar voorafgaand aan de controle geen functie in de partij bekleed hebben, terwijl in België daarentegen er 4 externe experts (2 NL-talig en 2 FR-talig) voorgedragen door de Kamer (onafhankelijkheid?) voortaan in de controle commissie zullen zetelen en het Rekenhof zal adviseren (= geen controle want geen audit) (13).

Ter volledigheid vermeld ik nog dat J. Smulders en B. Maddens, politicologen aan de KUL, vermelden dat kleine partijen zoals LDD benadeeld worden door deze nieuwe partijfinancieringswet doch grotere traditionele partijen financieel bevoordeeld worden (14), zo is er zelfs een minimum van 5 verkozenen in de Kamer nodig om een fractietoelage te bekomen.

Dat deze partijen dan ook bijzonder slecht geplaatst zijn wanneer zij van burgers en ondernemers volledige transparantie in geldzaken eisen, terwijl zij zelf het slechte voorbeeld geven. Eerst oompje en dan oompjes kinderen…denken de partijen waar u op gestemd heb… besparen is voor de kiezers… doch niet voor ons.

Jean-Marie Valckeneers,

Henri Warnants.

(1) (4) (5) Jeroen Zuallaert, Vlaamse regering neemt provincies op de schop, Knack, 13/08/2014, p. 36-39, www.vlaamseprovincies.be

(2) Tommy Thijs, Gwendolyn Rutten in Limburg: “Alle provincies afschaffen…behalve Limburg”, HLN, 20/05/2014

(3) LDD wil financiering partijen met 11 miljoen verlagen, HLN, 12/05/2013

(6) Senaat heeft 273 vaste medewerkers voor amper 8 vergaderingen, 03/12/2014, www.knack.be

(7) (10) Ewald Pironet, De kostprijs van onze democratie, 19/02/2014, www.knack.be

(8) Nina Verhaeghe, Politieke partijen vangen 8 miljoen euro extra, 24/08/2013,  www.deredactie.be

(9) (12) Bart Maddens, politicoloog KUL, Senaatshervorming graait in de kas van de partijen en die hebben dat niet graag, 24/04/2013, www.tijd.be

(11) Hervormde Senaat kost 1,25 miljoen euro per vergadering, 28/11/2013, www.demorgen.be

(13) (14) Bart Maddens & Jef Smulders, politicologen KUL, Hervorming partijfinanciering is geen garantie op waterdichte controle partijfinanciën, 23/08/2013, www.knack.be

Share

“TAX SHIFT, GESCHIFT?”

Al in december 2011 werd er eenstemmig door de regering Di Rupo I geroepen dat er een ‘Tax Shift’ of een verschuiving van de belastingen zou komen, t.t.z. dat de ene belasting zou stijgen terwijl de andere – d.i. de lasten op arbeid – verlaagd zou worden. Maar wat bleek geen enkele noemenswaardige verlaging van de lasten op arbeid vond plaats. Wat de verhoging van de belastingen betrof werd er wel woord gehouden door Di Rupo I: zo werd de beurstaks tot 2 x toe verhoogd, de rijkentaks ingevoerd, de roerende voorheffing 2 x verhoogd van 15 naar 21 % en tenslotte van 21% naar 25%, werd de liquidatiebonus van 10 naar 25 % verhoogd met als gevolg het stopzetten van de zelfstandige activiteit en het verlies van vele arbeidsplaatsen, tevens wordt de meerwaarde van obligatiefondsen met 25% belast (1). Gezien de belasting van de meerwaarde van de obligatiefondsen bestaat er dus in feite al zoiets als een belasting op de meerwaarde van het vermogen.

Professor fiscaal recht aan de VUB, Michel Maus, merkte terzake terecht op dat een “Tax Shift” waarbij je de vermogens ‘tout court’ gaat (over)belasten geen goed idee is daar je hierdoor de vermogende mensen uit België wegjaagt (2). Dat dit zeker niet de bedoeling kan zijn, liet de Zwitserse bevolking nog recent blijken in een volksraadpleging of referendum op vraag van de linkse SDP waar zij zich tegen de zwaardere belasting van het vermogen van de 5.600 buitenlandse miljonairs  uitsprak die tot op heden slechts een forfaitaire belasting op hun huis betalen, daar deze 5.600 rijken goed zijn voor een 22.000 jobs die rechtstreeks aan hen gebonden zijn en een hogere belasting ze zou kunnen wegjagen (3). Men moet inderdaad volgens Michel Maus een onderscheid maken tussen een belasting op het vermogen en een belasting op de meerwaarde van het vermogen!

De OESO en Europese Commissie raden deze ‘Tax Shift’ die inhoudt dat de lasten op arbeid naar andere bronnen van inkomsten worden verschoven eveneens aan doch verwijzen geenszins naar een belasting op het vermogen ‘tout court’ die volgens hen contraproductief is. Er zou volgens professor Michel Maus eventueel gedacht kunnen worden aan een uitbreiding van de belasting op de meerwaarde door deze te heffen op de verkoop van aandelen van vermogende bedrijven die dan een 10 % of € 2 miljard zouden kunnen opbrengen (4).

Oorspronkelijk aldus professor politieke wetenschappen aan de VUB, Dave Sinardet, werd als maatregel om de lasten op arbeid te verlagen het complexere systeem van ‘de bedrijfswagens’ in  het leven geroepen, i.p.v. effectief gewoon de lasten op arbeid te verlagen. Ondertussen rijden er méér dan 1 miljoen bedrijfswagens rond waarvan de kostprijs 4 miljard per jaar bedraagt. Omdat ook de tankkaart onder het gunstige fiscale regime valt – en dus ook de weekendtrips naar de Kust of de Ardennen worden gesubsidieerd – blijken bezitters van bedrijfswagens bovendien veel meer kilometers af te leggen dan wie een eigen auto heeft. Met als gevolg dat België twee steden in de top 3 van ‘the most congested cities in Europe and North- America’ heeft: Antwerpen en Brussel (5). Intussen is het de belastingbetaler die de quasi gratis bedrijfswagens betaalt -waren we niet tegen ‘gratis-politiek’ – en zo de files subsidieert waarin hij zelf staat! Vakbonden wilden loonsverhogingen, werkgevers niet en dus werd de factuur naar de overheid, t.t.z. de belastingbetaler doorgeschoven. Ook bij de OESO geloven ze hun ogen niet en roepen ze ons al jaren op dit absurde beleid te stoppen. Er is volgens Sinardet dan ook een simpele oplossing: schaf de voordelen voor bedrijfswagens af en investeer die € 4 miljard in één echte daling van de belasting op arbeid.

Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL), Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame mobiliteit stellen terecht dat huidige fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens zorgt voor langere files en meer luchtvervuiling (6) hierin gesteund door een aantal professoren economie en fiscaliteit zoals Gert Peersman (U Gent), Koen Schoors (UGent), Stef Proost (KUL) en Michel Maus (VUB).

Tevens zou naast de afschaffing van het gunstregime van de bedrijfswagens ook aan energiebelastingen kunnen gedacht worden waarbij rekening gehouden wordt met de fiscale vrijstellingen die de industrie en transportsector thans genieten. Dit houdt in dat zware stookolie, het aardgasverbruik van de industrie en hoogspanningselektriciteit niet zwaarder belast worden en de terugbetaling door de overheid van het deel van de accijnzen op motorbrandstof boven het Europees minimum. In een studie dd. 02/12/2009 van het Federaal Planbureau (7) wordt er terecht gesteld dat Belgische economie wordt gekenmerkt door vrij lage energiebelastingen, terwijl de verplichte heffingen op arbeid beduidend hoger zijn. Uitgaande van die vaststelling heeft het Federaal Planbureau de effecten geraamd van 17 varianten voor fiscale verschuiving (verhoging van de energietaksen en verminderingen van andere heffingen) en blijkt dat een combinatie van een verhoging van de energiebelastingen in combinatie met een verlaging van de werkgeversbijdragen of lasten op arbeid in de groep van de lage lonen het meest doeltreffend is met een creatie van méér dan 10.000 jobs op middellange termijn, tevens is er een opmerkelijke daling van de CO2 uitstoot van 1,5 % en zelfs 2 % tegen 2020. Nadeel is de impact op het gezinsinkomen en het lijkt me dan ook niet de juiste weg!

Last but not least kan er gedacht worden aan een ‘Tax Shift’ in de zin van verhoging van ‘een consumptiebelasting’ daar deze volgens de Europese commissie het minste weegt op de economische groei en BTW verhogingen hier en daar van 1% niet fel voelbaar zijn.

Het gezond verstand gebiedt dan ook te zeggen dat er een einde dient gesteld te worden aan het gunstregime van de bedrijfswagens, met als gevolg het grotendeels verdwijnen van het fileprobleem en de financiële verliezen die eruit voortvloeien, alsook een verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu. De weigering van NVA en Open VLD om de bedrijfswagens af te schaffen komt dan ook als irrationeel over…en is misschien deels ingegeven door het feit dat bedrijfswagens een statussymbool uitmaken. Neemt niet weg dat zij die wat meer verdienen door deze ‘Tax Shift’ zo zij dit  wensen toch kunnen besteden aan een luxueuze auto.

Jean-Marie Valckeneers,

Henri Warnants.

(1) Anton Van Zantbeek, Belastingen verhogen is geen tax shift, www.tijd.be van 10/12/2013

(2) (4) Michaël Temmerman, Een tax shift: wat is dat?, www.nieuwsblad.be van 25/11/2014

(3) Jean Vanempten, Referenda zetten Zwitsers imago op het spel, ” De Tijd” van 29/11/2014, p. 10

(5) Dave Sinardet, File shift: schaf voordelen op bedrijfswagens af, www.tijd.be van 26/11/2014

(6) Petitie, Stop verloning met wagens en diesel, www.demorgen.be van 01/12/2014

(7) Tax shifting in België: wat zijn de mogelijke macro-economische gevolgen, www.plan.be

Share

“REGERING ZWAAR GEBUISD VOOR HAAR INGANGSEXAMEN”.

 

Sinds de zesde staatshervorming werden de gewesten exclusief bevoegd voor huisvesting en werden zij bijgevolg tevens bevoegd voor de “woonbonus”, de fiscale aftrek waarvan eigenaars van een enige en eigen woning kunnen genieten op een hypothecaire lening.

Professor Michel Maus merkt evenwel terecht op dat in dit woonbonusdebat iedereen blijkbaar schijnt te vergeten dat de aankoop van een woning ook gepaard gaat met vrij forse gewestelijke registratierechten (Brussel en Wallonië 12,5 %, Vlaanderen 10 % terwijl er in Nederland slechts sprake is van 2 % en in Frankrijk van 5,09 % registratierechten) of federale btw (21% bij de aankoop van een nieuwe woning). De absurde overheidslogica is dus dat de aankoop van een woning eerst fiscaal moet worden afgestraft via forse registratierechten of btw, en pas nadien fiscaal kan beloond worden via een aftrekbare woonbonus. De registratierechten en de btw die een particuliere koper nu moet betalen op de aankoop van zijn woning, zijn pure kosten die een verregaande impact hebben op de betaalbaarheid van de woning gelet op de lagere registratierechten in Nederland en Frankrijk (1).

Het argument contra de woonbonus dat oud minister Freya van den bosche (SP.A) en de huidige regering hanteren, is dat de woonbonus de woningen niet betaalbaarder zou maken. NVA stelde bovendien in haar propaganda deze woonbonus niet te willen afschaffen doch wel te willen afslanken. Inderdaad in het huidige Vlaamse regeerakkoord is beslist om  de woonbonus af te slanken van 1 januari 2015. Terwijl de woonbonus nu een voordeel van maximaal € 3250 oplevert, wordt dat vanaf 2015 maximaal €1950, of € 1300 of minder. Of de afbouw van de woonbonus wonen betaalbaarder zal maken moet nog blijken (2). Dat een gezin  dat zijn centjes in deze economische storm wenste veilig te stellen door deze maatregel dan ook zeer zwaar getroffen wordt .

ING economist Julien Manceaux merkt op dat de woonbonus een effect van 10 a 12 % heeft, maar zo’n prijsdaling niet te verwachten valt, omwille van de compenserende effecten, gezien na de eerste negatieve schok in 2015 de prijsdaling vermoedelijk minder sterk zal zijn, omdat de rente naar verwachting zeer laag zal blijven (3). Mensen zullen met andere woorden in vastgoed blijven investeren gezien de lage rente en of de woningen als dusdanig betaalbaarder zullen worden valt dan ook nog af te wachten!

Bovendien is het tevens zo dat de timing niet ideaal is daar dit thans gebeurt op een ogenblik dat de economie het moeilijk heeft. Zeker voor een sector als de bouw was het beter geweest als dit op een ander ogenblik was gepland (4). Dit gaat inderdaad gepaard gaan met een verlies aan werkgelegenheid terwijl deze regering juist de economie wenste aan te zwengelen!

Dat ‘Last but not least’ het niet indexeren – voordien was er sprake van indexering – van de woonbonus in het nieuwe systeem het nog minder voordelig zal maken dan tot nu toe aangenomen werd. Een koppel met een lening op 20 jaar zal zo netto in totaal € 40.000 voordeel verliezen, of € 170/maand. Voor een koppel dat op 30 jaar leent, zal dit verlies zelfs tot € 66.000 of € 280/maand oplopen. Voor een alleenstaande dienen de bedragen uiteraard gehalveerd (5).

Jean-Marie Valckeneers

Henri Warnants

(1)(2) Michel Maus, Professor fiscaal recht VUB, ‘De absurde logica van de woonbonus’, 27/08/2014, www.trends.knack.be

(3) (5) Dries De Smet, 18/11/2014, www.standaard.be

(4) Ivan Van De Cloot, De Tijd, Finance Avenue, Zaterdag 15/11/2014 p. 20

Share

“SINTERKLAAS STUNTELT EN SCHUIFT U EN MIJ DE ZWARTE PIET DOOR”.

De groene stroomcertificaten (GSC)  of groene stroomsubsidies werden in het leven geroepen door onze gulle in het rood gehulde Sinterklaas, Steve Stevaert (SP.A), die deze vanaf 2002 toekende voor een periode van 15 jaar en in sommige gevallen zelfs voor een periode van 20 jaar!

Wie als bedrijf of particulier  in groene stroom investeerde via zonnepanelen, windmolens, waterkracht-, biomassacentrales of ander lekkers kreeg immers als beloning gigantische subsidies uitbetaald, die evenwel niet door de overheid, doch door u en ik als eindverbruiker betaald dienen te worden.

Voor  de productie in Vlaanderen van 1.000 kWh (1.000 kilowattuur of één megawattuur) aan hernieuwbare energie, ontvangt de producent een één groenestroomcertificaat van de VREG, de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt, thans het Vlaams Energieagentschap (VEA). De prijs van GSC wordt in principe conform de markt bepaald met evenwel een per Vlaams decreet gegarandeerde minimumprijs (1)!

De netbeheerders – INFRAX en EANDIS – zijn dan op hun beurt verplicht om dit certificaat op te kopen tegen de afgesproken minimumprijs, die in 2009 bijvoorbeeld € 450 bedroeg voor zonnepanelen (2), en het vervolgens door te verkopen aan de leverancier, bv. Eneco of Luminus. De leverancier is verplicht om jaarlijks een bepaald aantal certificaten in te leveren bij de regulator, die dan door verrekend worden aan de eindverbruiker/zwarte piet hetzij via de elektriciteitsrekening, hetzij via de belastingen. Dat de uitspraken van SP.A, de Groenen en CD&V dat zij op komen voor de arme man of tegen een te hardvochtige maatschappij optreden, blijkbaar holle retoriek betreffen daar de zonnepanelen enkel door vermogende burgers konden aangeschaft worden en de man in de straat nu de zware rekening van het gelag gepresenteerd krijgt.

Snel doken problemen op, zonnepanelen werden een zodanig succes door de te hoge subsidies dat netbeheerders meer certificaten opkochten dan de leveranciers er nodig hadden. Bovendien is de netbeheerder verplicht de certificaten  tegen een minimumprijs aan te kopen die in 2009 € 450 bedroeg, terwijl  hij ervan de leverancier maar ongeveer € 90 voor kreeg. Het verlies zou vervolgens  in de nettarieven doorgerekend worden! Dit hebben de netbeheerders evenwel tot nu toe niet kunnen doen daar ze van 2009 t.e.m. 2012 gebonden waren aan vastgelegde tarieven (3). Tevens had de vorige Federale regering bij monde van voormalig Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) de tarieven nog eens bevroren in 2013 en 2014, stijgende energieprijzen waren immers met de nakende verkiezingen van 25 mei 2014 géén optie.

Huidig Vlaams minister van energie Turtelboom (Open VLD) en de andere coalitieleden van de Vlaamse of Federale regering waren evenmin onwetend van het rapport van de SERV (de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) dat een groen gat van € 1,8 miljard voorspelde (en niet 1,7) aangezien  dit in maart 2014 op alle regeringsbanken  en alle partijhoofdkwartieren van de toenmalige coalities lag… doch één en ander werd verzwegen gezien de nakende moeder van alle verkiezingen. Desondanks verhoogde de Federale regering nog vlug de GSC- prijs voor windmolens op zee in de aanloop naar de nieuwe verkiezingen, dit terwijl er een overaanbod was aan te dure GSC waarvan men wist dat ze doorgerekend dienden te worden aan u en mij (4)! Ook de Vlaamse regering deed nog snel haar duit in het zakje door nog voor € 4 miljard GSC uit te keren aan biomascentrales. Dank u wel goeie Sint voor al dat lekkers!

Het zijn m.a.w. niet alleen de netbeheerders die een overschot aan certificaten, doch ook de leveranciers die hun aangekochte certificaten nog niet hebben kunnen inleveren. Wanneer we dit alles optellen komen we tot een bedrag van € 1,8 miljard of ongeveer het totale budget voor hoger onderwijs in Vlaanderen waar men thans op wil besparen! M.a.w. moet dit bedrag nog gerecupereerd worden bij de stroomverbruiker. Wie hoe dan ook géén zonnepanelen kocht is de dupe. Stroomprijzen zouden met 30 % kunnen stijgen zo er niet afgestapt wordt van het principe dat de elektriciteitsverbruiker betaalt. Indien de regering er voor kiest om de tijdelijke verlaging in 2014 van de BTW naar 6 % ongedaan te maken zou de stroomprijs wel eens kunnen stijgen naar 48 % (5).

Om deze knoeiboel van de Federale en Vlaamse regeringen op te lossen is er m.a.w. nood aan structurele maatregelen buiten de tijdelijke prijsbevriezingen, of het voorstel van VOKA om de staat te laten meebetalen (= de belastingbetaler), of de eigenaars van zonnepanelen een netvergoeding – het is niet zeker of dit wel gaat daar er juist hierover een procedure hangende is voor het Hof van Beroep te Brussel – laten betalen gezien zij het netwerk nodig hebben om hun groene stroom te verdelen die ze zelf niet kunnen gebruiken.

De lobbygroepen die gepleit hebben voor een hoge steun via GSC hebben enkel gedacht aan korte termijngewin in plaats van er een lange termijn visie op na te houden. De politiek moet ophouden van bepaalde technologieën te kiezen, want het verleden heeft uitgewezen dat ze daar slecht in is. Telkens werd iets gelanceerd met te hoge kosten of zonder weinig resultaat. Eerder dan met steun bij de productie van energie zou men met investeringssteun bij het opzetten van proefprojecten moeten werken. Zodra de technologie haar kans gehad heeft, moet de steun snel afgebouwd worden en moet ze marktconform werken (6).

Sowieso vind ik dat wie geen zonnepanelen kocht niet het slachtoffer kan zijn van deze kortzichtige groene energie politiek die de Federale en Vlaamse regering voerde. Zeggen dat het de schuld is van de vorige regering zoals een aantal ministers doen is wel erg kort door de bocht daar een groot deel van de nieuwe ministers reeds deel uitmaakten van de vorige regeringen en zij dus medeverantwoordelijk zijn voor het falend energie beleid.

Bovendien dreigt er deze winter een energietekort omdat ondoordacht alles op groene energie werd ingezet…zonder rekening te houden met de al dan niet tijdelijke sluiting van elektriciteitscentrales. Let wel ‘t is goed dat er aan groene energie gedacht wordt doch ‘t moet voor de man in de straat betaalbaar blijven en mag evenmin voor gevolg hebben dat we deze winter in de kou zullen blijven staan!

Jean-Marie Valckeneers

Henri Warnants

(1) http://www.eubelius.com/nl/printpdf/4731

(2) (3) (5)de redactie zo 26/10/2014, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/factcheck/1.2129989

(4) Jean-Marie Dedecker, ‘De politici verbranden zich aan de zon en de consument zit op de blaren’, www.knack.be  van 02/11/2014

(6) Ronnie Belmans, CEO Energy Ville KUL, ‘Creëer een draagvlak voor een radicaal nieuw energiebeleid’, www.tijd.be van 29/10/2014

Share

“SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND”.

245310StadhuisHasselt__2_                                               ©Hassalink & Fotograaf Jean-Michel Byl

In de beleidsnota van de Stad Hasselt 2013-2014 heet het op p. 19 dat het huidige stadsbestuur ten dienste van de Hasselaar staat en dat eenrichtingscommunicatie niet goed genoeg is daar de Hasselaar dient gehoord te worden. Het bestuur zal dan ook aldus de nota op regelmatige tijdstippen in dialoog met haar inwoners treden en hen inspraak geven.

Om een betere dienstverlening te verschaffen zal zij tevens de stadsdiensten en het OCMW samenbrengen onder één dak in een “nieuw stadhuis” tegen 2018 in de Oude Rijkswachtkazerne aan de Guffenslaan. Bij het lezen van het kostenplaatje van € 53,7 miljoen is het als burger met enig gezond verstand wel even schrikken…temeer uit de beleidsnota blijkt dat in dit megalomaan bedrag de nieuwe huisvesting van de politie en de brandweer nog niet inbegrepen zijn. Deze zouden een nieuwe huisvesting krijgen aan de nieuwe gevangenis zonder dat de Hasselaar evenwel weet wat deze zullen kosten.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput (CD&V) stelt nochtans op zijn website (1) dat de verschillende overheden voor een enorme uitdaging staan, namelijk met minder middelen de burger een betere dienstverlening te verschaffen. Hij verduidelijkt: “De totale investeringskosten bedragen 53,7 miljoen waarvan 7 miljoen voor de aankoop van de gronden en gebouwen en 46,7 miljoen voor alle studie- en ontwerpkosten, inrichting, technieken en meubilair. Echter € 27 miljoen zou gerecupereerd worden door de verkoop van de huidige administratieve centra (met uitzondering van  het oude stadhuis). Het is echter zeer de vraag of deze verkoopprijs wel haalbaar is. De besparingen in energieverbruik die uit een nieuw stadhuis zouden voortvloeien zoals het bestuur voorhoudt zijn evenmin van die aard om een grote invloed te hebben op de globale som van 53,7 miljoen!

Als alles goed gaat starten de werken nog voor de zomer van 2015 en eindigen ze in 2018, de ambtenaren en de inwoners zullen evenwel nog op een later te bepalen tijdstip nog inspraak krijgen (2). Het huidig bestuur komt de in haar beleidsnota gedane beloftes om de Hasselaar te horen en inspraak te geven dan ook geenszins na…Evenmin kan men stellen dat de huidige coalitie in tijden van besparing “de tering naar de nering zet”, daar er van de burger zware inspanningen gevraagd worden, terwijl zij zelf de belastingen (opdeciemen, vuilzakken…) fors verhoogde om dit megalomaan project te kunnen financieren.

Bovendien stelt burgemeester Hilde Claes (SP.A) nog fijntjes: “We hebben een resultaatsverbintenis afgesloten met de aannemer: zolang we niet meer vragen, moet het binnen die prijs blijven” (3). Doch zoals een ieder weet die een huis gebouwd heeft zijn er altijd meerkosten aan een bouwproject te verwachten. De plannen zijn van Jaspers-Eyers Architects, SAQ Architects, MASS Architects en Michel Janssen. Kumpen en Democo gaan het stadhuis bouwen. Meest opvallend aan de nieuwbouw is de hoge schuine wand, waarop een spiegel zal komen (4). Hasselt bekomt als het van dit bestuur afhangt m.a.w. een zeer duur “spiegelpaleis” waarin het zich zelfgenoegzaam kan spiegelen. Brussel heeft zijn Atomium, Parijs zijn Eifeltoren en Hasselt als het van dit megalomaan bestuur afhangt binnenkort naast een mooie Tuikabelbrug een Spiegelpaleis! Dat er bovendien in deze spiegeltent op het gelijkvloers nog verschillende handelsruimtes en op de verdieping 3000 m² reserve kantoorruimte – omdat men te groot bouwt – te huur komt, dit ofschoon het huidige bestuur beloofde de leegstand in de stad aan te pakken, doch zij zelf de leegstand nog vergroot door zo te handelen. Er langs staat overigens nog een quasi volledig leeg TT gebouw!

Een Hasselaar met gezond verstand kan er nog inkomen dat er behoefte is aan nieuwe gebouwen, doch een uitgave die niet tot € 53,7 miljoen beperkt zal blijven gezien voormelde aangehaalde redenen is teveel van het goede in tijden van economische crisis. Ik zou dan ook zeggen mail gerust naar nieuwstadhuis@hasselt.be om u ongenoegen te uiten met deze gang van zaken.

Doch de grootheidswaanzin van dit bestuur stopt hier niet, daar er tevens naast een peperdure onderbezette tram van Hasselt naar Maastricht nog beslist werd om meer studentenkamers te bouwen, dit ofschoon in het TVL (www.tvl.be) nieuws van 16/06/2013 gesteld werd dat  de stad haar beleid op 2 februari 2013 wijzigde en de bouwvergunningen van particulieren introk om studentenkoten te bouwen daar er volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput (CD&V) een overschot aan studentenkoten is en meer studentenkoten voor sociale overlast zorgen volgens de politie.   Dat een artikel van de Standaard van 20.09.2013 overigens aanhaalt dat de markt voor koten in België stilaan verzadigd geraakt: in Gent zijn er 570 op overschot, in A’pen is slechts 3/4 van de markt bezet, in Leuven is er een overschot van 150 koten, in Hasselt een overschot van minstens 230, Kortrijk 100 teveel. Dat desondanks burgemeester Hilde Claes (SP.A) op 22/07/2014 op TVL verklaart dat er uit een onderzoek gebleken is dat er een behoefte is aan 300 studentenkamers doch ze er slechts 74 bouwen, dit ofschoon Koen Santermans van de U. Hasselt in hetzelfde TVL nieuws stelt dat er 200 à 300 koten op overschot zijn en er geen behoefte is aan bijkomende koten. Dat dit nodig zou zijn om de prijs te drukken niet opgaat daar er in Hasselt geen dure prijzen van € 500 of meer gelden zoals in de andere universiteitssteden doch slechts een gemiddelde prijs van € 260/maand.

Dat het stadsbestuur zichzelf in dit dossier dan ook tegenspreekt daar er thans opeens geen sprake meer is van een overaanbod en sociale overlast ofschoon blijkt dat er ruimte zal zijn bij de nieuwbouw voor faculteitscafés van studentenverenigingen, voor commerciële diensten zoals horeca, een fitnessruimte, een wasserette, een kindercrèche, een ondergrondse parking voor studenten. De streefdatum voor de private oplevering door Kolmont zou 2016-2017 zijn (5).

Dat het lachen de Hasselaar dan ook zal vergaan wanneer hij zich zal spiegelen in de dure spiegeltent aan de Guffenslaan. En zoals iedereen weet, mooie sprookjes duren niet lang…!

Jean-Marie Valckeneers, Voorzitter LDD

Henri Warnants, Secretaris LDD

(1) Realisaties Tom Vandeput, Hasselaren krijgen een nieuw stadhuis (25.08.2014), www.tomvandeput.be

(2) HLN, 26/08/2014

(3) (4) HBVL 23/08/2014

(5) Standaard 05/11/13

Share

“LDD LAAT ZICH NIET UIT HET LOOD SLAAN”.

Jean-Marie Dedecker heeft het genoegen u mee te delen dat LDD Limburg een nieuw provinciaal bestuur verkozen heeft met de volgende bestuursleden:
- Voorzitter: Jean-Marie Valckeneers (Hasselt)
- Secretaris: Henri Warnants (Hasselt)
- Schatbewaarder/penningmeester: Marie-Claire Nouwen (Alken)
- Ledenbeheerder: Hilaire Haesevoets (Bilzen)
Zoals u in de pers hebt vernomen gooien noch Jean-Marie Dedecker, noch LDD Limburg de handdoek in de ring, doch zullen zij verder zoals voorheen de mistoestanden in de werking van de Belgische democratie blijven aanklagen. LDD is met andere woorden niet uit het lood te slaan!
Anders gezegd LDD Limburg leeft nog steeds gezien de kaap van 40.000 lezers van http://www.leefbaarhasselt.be/ bijna gerond werd en het aantal lezers nog steeds toeneemt.
Zo u lid wil worden  van LDD Limburg gelieve dan gezien er een nieuw bestuur verkozen werd, contact te willen opnemen met de voorzitter jm_valckeneers@telenet.be of de secretaris henri.warnants@telenet.be.
Met vriendelijke groeten,
Jean-Marie Valckeneers
Henri Warnants
Share